Jak rezervovat zboží

Rezervaci na nájem fototechniky doporučujeme zaslat nejpozději 5 pracovních dní předem.

Výběr produktu

Na titulní stránce půjčovny máte možnost tří způsobů výběru produktů - v kategoriích, podle data nebo pod značkou výrobce.
Zobrazí se nabídka vybrané fototechniky, značky.
Kliknutím na produkt zobrazíte detail.
V kalendáři zvolte požadované datum půjčení a délku půjčení.
Výběr potvrďte kliknutím na - Do košíku.
Při výběru dalších produktů můžete pokračovat kliknutím na kategorie.
V případě zájmu o individuální termín nás kontaktujte e-mailem: pujcovna@fotolab.cz nebo tel.: (+420) 272 071 220, 108

Nákupní košík

Zde je náhled vybraných produktů, cen a možnost změny data půjčení.
Níže zvolte jednu z prodejen, kde zboží převezmete.
Doplňte kontaktní údaje, které budou zohledněny v nájemní smlouvě.
Rezervace vyplněná na firmu musí obsahovat firemní číslo účtu.
K Vaší rezervaci je možné připojit - Vzkaz pro nás.
Údaje, které je povinné potvrdit:
Potvrzuji, že je mi 16 let a více a Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami
Doplněné údaje potvrďte kliknutím – Odeslat rezervaci.
Obdržíte informační e-mail o vytvoření rezervace.
Ověříme dostupnost zboží a rezervaci Vám potvrdíme.

Odeslání zboží na prodejnu

Produkty budou zaslány z centrálního skladu společnosti, na zvolenou prodejnu, spolu se Smlouvou o nájmu fotografické techniky.
O odeslání zboží a o doručení zboží na prodejnu, obdržíte informační e-mail.

Převzetí produktů

Na prodejně předložte platný doklad totožnosti (OP, pas), číslo dokladu bude zapsáno do Smlouvy o nájmu fotografické techniky.
Před podpisem smlouvy o nájmu, doporučujeme produkty překontrolovat, zda je zboží dodáno kompletní včetně jeho stavu.
Platbu na prodejně je možné uskutečnit platební kartou nebo v hotovosti, pokladní doklad uschovejte spolu se smlouvou.
Celková platba na prodejně je složena z kauce a nájemného.

Vrácení produktů

Zboží se vrací na stejnou prodejnu, kde bylo vyzvednuto.
Spolu se zbožím předložte i smlouvu.
Na prodejně proběhne kontrola vráceného produktu a bude zhotovena fotodokumentace.
Potvrzení o předání půjčeného zboží na prodejně FOTOLAB neslouží jako potvrzení o bezchybném stavu zboží.
Po přijetí zboží na centrálu společnosti proběhne kontrola funkčnosti vráceného zboží.
V případě zjištěné závady či chybějícího příslušenství Vás budeme kontaktovat s návrhem dalšího postupu.
Při vrácení produktů v bezvadném stavu Vám bude kauce vrácena převodem na účet.

V případě, že se rozhodnete k nákupu zboží do 30 dnů od vrácení půjčeného předmětu bude Vám uhrazené nájemné vráceno, a to po úplné úhradě kupní ceny a po předložení Smlouvy o nájmu fotografické techniky a prodejního dokladu.
V případě, že nákup zboží bude formou komunikace na dálku (objednávka v e-shopu pronajímatele), bude Vám uhrazené nájemné vráceno na bankovní účet po uplynutí zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, pouze v případě, že tuto možnost odstoupení nevyužije.
Pro vrácení výše nájmu nás kontaktujte na e-mail: pujcovna@fotolab.cz nebo tel.: (+420) 272 071 220, 108

Poškození půjčeného produktu nebo jeho příslušenství

V případě zjištěného poškození bude závada posouzena autorizovaným servisem v termínu nejpozději do 30 pracovních dní od data převzetí. Následně bude vyčíslena škoda. Vzniklá škoda bude hrazena snížením výše vratné kauce, možno až do výše 100 % kauce.

Nedodržení lhůty na vrácení

V případě nedodržení sjednané doby vrácení zboží, jste povinen na prodejně při vrácení zboží uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení.


Smluvní podmínky nájmu najdete v Půjčovna - Všeobecné obchodní podmínky.Facebook Instagram YouTube Google+ Twitter Blog FOTOLAB